En länga röda radhus på Vattentornsgatan, Göteborg

Karta

Prickarna visar hur man kör den sista biten om man kommer från centrala Göteborg. För en detaljerad vägbeskrivning, se avsnittet Vägbeskrivning.

Karta över Hammarkullen.

© Copyright Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening 2009
Har du synpunkter på webbplatsen? Kontakta styrelsen.