En länga röda radhus på Vattentornsgatan, Göteborg

Kontakta oss

Hör gärna av dig om du har frågor! Mejla styrelsen eller ring samfällighetens sekreterare, Maria Wångersjö: 031-331 11 20.

© Copyright Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening 2009
Har du synpunkter på webbplatsen? Kontakta styrelsen.