En länga röda radhus på Vattentornsgatan, Göteborg

Större projekt i samfälligheten

Här kan du läsa om större projekt som är eller nyligen har varit på gång i vårt område.

Lekplatserna

Samfällighetens lekplatser renoverades år 2009, då de gamla gungställningarna vid både P1 och P2 byttes ut mot nya. P1 fick en gungställning med tre gungor och P2 fick en kompisgunga.

Under 2015 gjordes en inspektion, och rutschkanan vid P2 var i så dåligt skick att den fick tas bort. En lekplatsgrupp bestående av Rolf Nilsson 18, Philip Nguyeno 20, Sonia Raczek 130, Ajhar Ahmed 146 och Terttu Kuokka 108 har under 2016 haft kontakt med flera byggföretag. Det har varit svårt att få några offerter då de flesta har mycket att göra. Nu (hösten 2017) ser det ut som om vi kan få in offerter från två företag. Tanken är att vi skall göra om lekplatsen med nytt underlag och en ny lek- och klätterställning. Jobbet kommer att genomföras under våren 2017.

L-stöden

Enligt beslut på årsmötet i mars 2014 byttes L-stöden i längorna A2 och A5.

Enligt anläggningsbeslutet som upprättades när samfälligheten bildades ägs L-stöden av samfälligheten gemensamt. De ursprungliga L-stöden monterades inte på rätt sätt - bland annat förankrades de inte i varandra, vilket gjorde att spänningar och tryck inte fördelades över samtliga L-stöd utan koncentrerades just där belastningen fanns. Ett annat problem var att dräneringen var undermålig, vilket medförde att fukt åt sig in i betongen och slutligen i armeringen, som då blev angripen av rost. Ett tredje problem var att fastighetsägarna aldrig fick regler för vilken växtlighet, vilken marklutning och vilka byggnationer L-stöden tålde.

Arbetet med att byta L-stöden utfördes av firman Torslanda Entreprenad och genomfördes våren 2015. Slutbesiktning av entreprenaden genomfördes 2015-05-07. Garantitiden för det utförda arbetet (inkl. L-stöd) är 5 år och utlöper 2020-05-08.

Taken

Taken ägs och förvaltas av samfälligheten. Detta beror på konstruktionen, där ett fel, en läcka eller en tilltäppt avrinningssil på ett ställe kan medföra negativa följder var som helst i längan.

Originaltaken höll inte så länge som det var tänkt och dessa lades därför om i förtid på 80-talet. Dock höll inte heller dessa tillräckligt hög kvalitet så 2010 började vi få problem med sprickor och läckor. Nya tak beställdes återigen, efter beslut på ett extra årsmöte år 2011.

De nya taken färdigställdes 2011 och 2012 av entreprenören Torslanda Tak och finansierades till viss del av en äldre befintlig takfond, och till största delen av ett banklån som löper över tio år, med extra utdebiteringar till medlemmarna för att täcka räntor och amorteringar.

Slutbesiktning skedde i oktober 2012. Tvåårsbesiktning genomfördes i oktober 2014.

Några punkter att tänka på gällande våra nya tak:

Silar behöver kontrolleras och rensas flera gånger per år för att säkerställa en god funktion - kanske oftare i områden som får mycket barr och löv.

I oktober 2014 gjordes en tvåårsbesiktning, som vi som beställare kallade till. Närvarande var den oberoende, utomstående besiktningsmannen, representanter för samfällighetens styrelsen samt en representant för entreprenören Torslanda tak. Taken befanns av besiktningsmannen vara i gott skick.

Så länge försäkringen gäller (15 år) finns det anledning för oss att fortsätta besiktiga taken med vissa intervall, antingen med en representant för entreprenören närvarande, eller med en representant för deras försäkringsbolag närvarande.

© Copyright Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening 2009
Har du synpunkter på webbplatsen? Kontakta styrelsen.