En länga röda radhus på Vattentornsgatan, Göteborg

Blockindelning

Varje länga i vårt område kallas för ett block. Varje block har ett antal ansvarsområden i området - det kan till exempel gälla städning, snöskottning eller planteringar. Det är blockombudets uppgift att se till att blocket fullgör sina åtaganden.

Varje block har en beteckning. Längorna med tvåvåningshus börjar med A, längorna med suterränghus börjar med B. I området finns två parkeringsplatser, som kallas P1 och P2.

Karta över blocken

Flygfoto med blockens beteckningar inskrivna.

Städområden

Varje block ansvarar för städning inom sitt städområde. Här är en karta som visar varje blocks städområde - städområdet har samma färg som det ansvariga blocket. Notera att snöröjningskartan följer nedanför - områdena för städning och snöröjning är inte identiska.

Karta över blockens städområden.

Snöröjningsområden

Varje block ansvarar för snöröjning inom sitt städområde. Här är en karta som visar varje blocks snöröjningsområde - området har samma färg som det ansvariga blocket. Tänk på att vi är ekonomiskt ansvariga för skador som sker på grund av dålig snöröjning på vår mark!

Karta över blockens snöröjningsområden.

© Copyright Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening 2009
Har du synpunkter på webbplatsen? Kontakta styrelsen.