En länga röda radhus på Vattentornsgatan, Göteborg

Blockombud

Varje block (länga) representeras av ett av husen i blocken. Blockombuden väljs inte, utan ansvaret roterar enligt ett rullande schema. Blockombuden byts vid årsskiftet.

Blockombud 2017

A1: Hus nr 8.
A2: Hus nr 26.
A3: Hus nr 38.
A4: Hus nr 54.
A5: Hus nr 58.
A6: Hus nr 72.
B1: Hus nr 74.
A7: Hus nr 86.
A8: Hus nr 96.
B2: Hus nr 110.
A10: Hus nr 124.
A9: Hus nr 136.
A11: Hus nr 148.
B3: Hus nr 152.

Blockombudens uppgifter

Blockombuden ska förmedla information mellan styrelsen och medlemmarna och att se till att blockets arbetsuppgifter, till exempel städning, skötsel och snöröjning, sköts på ett bra sätt.

Blockombudet ska dessutom samla in avläsningar av vattenmätarna tre gånger per år, och på städdagen varje vår och varje höst ska blockombudet se till att alla från blocket som deltar i städningen (senast under städhelgen) skriver på deltagarlistan, och lämna in listan till styrelsen efter städhelgen.

För att se vilka städ- och snörörjningsområden som hör till de olika blocken, klicka på avsnittet "Blockindelning".

© Copyright Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening 2009
Har du synpunkter på webbplatsen? Kontakta styrelsen.