En länga röda radhus på Vattentornsgatan, Göteborg

Nyttig information

Här finns det mesta av den information som finns i pärmen du fick när du flyttade in.

Stadgar

I samfällighetens stadgar finns reglerna för vår samfällighet. De kan bara ändras av årsmötet, och varje ändring måste anmälas till Lantmäteriet. (Klicka för att läsa - öppnas som ett pdf-dokument i ett eget fönster. Du behöver gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna öppna dokumentet.)

Årsmöte och styrelse

Årsmötet ska hållas i mars varje år. Där fattas alla viktiga beslut. Varje hus har en röst.

Mellan årsmötena styrs samfälligheten av en styrelse, som ska bestå av minst tre ledamöter och två suppleanter.

Avgift

Vid årsmötet beslutas om årliga avgifter till samfälligheten:

Vatten: fast avgift samt avgift per förbrukad kubikmeter
Samfällighetsavgift: Avgift för underhåll, belysning, renhållning av samfällighetens gemensamma delar, administration med mera
Parkeringsplats: För boende som hyr extra parkeringsplats, har garageplats och/eller eluttag för bil tillkommer extra avgifter
Kabel-tv

Avgiften delas upp på tre tillfällen under året och ska betalas i slutet av februari, juni och oktober.

Vi äger gemensamt:

Allt som ingår i samfälligheten äger vi tillsammans. Vad som ingår i samfälligheten regleras i anläggningsbeslutet (klicka för att läsa - öppnas som ett pdf-dokument i ett eget fönster. Du behöver gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna öppna dokumentet.) Det vi äger tillsammans är bland annat:

Förrådet

Alla får använda den gemensamma utrustningen i förrådet. Var rädd om den! På årsmötet varje år utses en materialförvaltare, som har till uppgift att hålla ett öga på utrustningen. Prata med materialförvaltaren om något är sönder.

Försäkring

Vår gemensamma egendom är försäkrad genom en skadeförsäkring för samfällighetsförening. Försäkringen ger visst skydd vid ansvar för person- eller sakskada. Garagen och eluttagen på parkeringsplatserna omfattas också av försäkringen.

Ritningar

Samfällighetens styrelse har ritningar över området - klicka här för en pdf - och enskilda fastigheter med följande innehåll:

Medlem i samfälligheten som önskar kopia av ritning skall kontakta Arne Kardbom, Vattentornsgatan 88.


El- och garageföreningen

I området finns en särskild förening för parkeringsplatser med el och/eller garage. Föreningen har årsmöte i samband med samfällighetens årsmöte.

För parkeringsplatserna P1 och P2 finns representanter utsedda enligt årsmötesbeslut. De ingår tillsammans med en representant från samfällighetens styrelse i en kommitté som bereder aktuella frågor.

© Copyright Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening 2009
Har du synpunkter på webbplatsen? Kontakta styrelsen.