En länga röda radhus på Vattentornsgatan, Göteborg

Styrelsen

Mellan årsmötena styrs samfälligheten av en styrelse, som väljs av alla som är på årsmötet. Styrelsen måste enligt stadgarna bestå av minst tre ledamöter och två suppleanter.

© Copyright Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening 2009
Har du synpunkter på webbplatsen? Kontakta styrelsen.