En länga röda radhus på Vattentornsgatan, Göteborg

Utskick

Här kan du läsa de senaste utskicken från samfälligheten. De delas ut i brevlådorna och läggs även upp här. För protokoll efter mars 2017 vänligen kontakta styrelsen.

2017

Utskick nr 1 2017 - blockombudsmöte

Utskick nr 2 2017 - ränteavdrag

Kallelse till El- och Garageföreningens årsmöte 2017

Kallelse till Samfällighetens årsmöte 2017

2_2017_ranteavdrag

2016

Utskick nr 1 2016 - kontrolluppgift

Utskick nr 2 2016 - blockombudsmöte och ränteavdrag

Kallelse till El- och Garageföreningens årsmöte 2016

Kallelse till Samfällighetens årsmöte 2016

Utskick nr 3 2016 - städdag

Utskick nr 4 2016 - fiber

Utskick nr 5 2016 - trädfällning

Utskick nr 6 2016 - Städdag

Utskick nr 7 2016 - Parkering

Utskick nr 8 2016 - God jul

2015

Utskick nr 1 2015 - hållplatsvandring

Utskick nr 2 2015 - blockombudsmöte och ränteavdrag

Utskick nr 3 2015 - inför årsmötet

Kallelse till El- och Garageföreningens årsmöte 2015

Kallelse till Samfällighetens årsmöte 2015

Utskick nr 4 2015 - L-stöden mm

Utskick nr 6 2015 - Ny information om L-stöden

Utskick nr 7 2015 - L-stödsprojektet avslutat

Utskick nr 8 2015 - Information om lekplatserna

Utskick nr 9 2015 - Städdag

2014

Kallelse till El- och Garageföreningens årsmöte 2014

Kallelse till Samfällighetens årsmöte 2014

Utskick nr 2 2014 - vårstädning

Utskick nr 3 2014 - blockombud

Utskick nr 4 2014 - meddelanden och spårvagnshållplatsen

Utskick nr 5 2014 - regler och p-platsförteckning

Utskick nr 6 2014 - L-stödsgrupp

Utskick nr 7 2014 - höststädning

Utskick nr 8 2014 - L-stödsinfo

Utskick nr 9 2014 - god jul

© Copyright Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening 2009
Har du synpunkter på webbplatsen? Kontakta styrelsen.